Новини, Политика, Туризъм

Национален парк “Рила” получава 22 млн. лв.

Проект за устойчиво управление на Национален парк “Рила” на стойност 22 млн. лв. е одобрен от министърката на околната среда и водите Нона Караджова. Финансирането е по Оперативна програма “Околна среда – 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 – “Опазване на биологичното разнообразие”.
Проектът предвижда възстановяване на природните местообитания в парка, опазване и поддържане на популациите на дивата флора и фауна, поддържане на езерата и районите около тях /с особено внимание към Седемте рилски езера/ и др. Работата трябва да приключи до края на 2014 г.
Министър Караджова уточни, че предстои да бъдат маркирани, обезопасени и ремонтирани туристическите маршрути на територията на парк “Рила”. Ще бъдат обновени и информационните табели с указания за туристите.
По инициатива на директора на парка Красимир Андонов пожарните просеки в региона са прочистени напълно. Най-големият проблем са нарушители, които правят опити да се качат с автомобили или АТВ-та до Седемте рилски езера.
От управата на парка казаха, че и сега, особено около Седемте езера, има зони, в които не се допуска движението на хора. Целта е да се ограничи човешкото въздействие и да се опазят езерата с растителния и животинския свят в тях и в района.
Основна задача е да се постигне баланс между интереса на посетителите, които искат да се докоснат до уникалната природа на Седемте езера, и опазването на природния комплекс и биоразнообразието в него.
Министър Караджова съобщи още, че плановете за управление на трите национални природни парка – “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, ще бъдат актуализирани.
Тези планове по принцип се изработват за срок от 10 години. След изтичането на съответното десетилетие се правят цялостни проучвания и оценка на състоянието на защитените територии и на тази основа се подготвят и новите режими за управлението им. Дали ще има промяна на зоните на териториите специално на парк “Рила” ще стане ясно след приключване на проучванията. Оценките трябва да бъдат готови най-късно до начало на 2014 г.
Преди да бъде одобрен, актуализираният план за управление на парк “Рила” ще бъде подложен на обществена дискусия. След това планът трябва да бъде разгледан и приет от Експертния съвет на екоминистерството и от правителството.

Leave a Reply