Новини, Образование, Спорт, Туризъм

Национален ученически събор на Шумнатица

През декември в почивната база „Шумнатица” край Боровец за поредна година се състоя националният зимен ученически туристически събор. Организатор бе Инициативен комитет на самоковски туристи с подкрепата на „Туристическо дружество – туризъм, спорт и екология” от Етрополе.
В събора участваха отбори от ученически туристически клубове към учебни заведения и туристически дружества от различни градове. Самоков бе представен от клуба за ученически и младежки отдих и туризъм „Мусала“ и от ученическите клубове към училищата „Неофит Рилски“ , „Св. св. Кирил и Методий“ и „Никола Вапцаров“ /част от тях работещи по проект „Твоят час” на просветното министерство, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове/, екоклуб „Горски джуджета” с ръководител Марияна Илиева и клуб „Туризъм” с ръководител Диана Карабожилова.
В хайдушките игри и в надпреварите по теглене на въже, дартс, построяване на палатка, нашите отбори се представиха отлично и завоюваха призови места. Домакините от база „Шумнатица” Ивайло Шопски и Маргарита представиха нова информация, свързана с патриотичното възпитание на младите хора. Голям интерес предизвика изложбата в музея и автобуса на пътуващото читалище „Бащино огнище“. Залата по безопасно движение в базата под ръководството на Кати Дочева се превърна в място на демонстрация на знания и научаване на нови знаци и правила за движение по пътищата.
С интерес учениците проследиха филма за Луи Айер и дейността му като учител, общественик и основател на спортното движение в България. Накрая бяха отчетени не само спортните и туристическите умения на участниците, но и тяхното поведение, дисциплина, хигиена. С благодарност към организаторите и домакините, с пожелания за весели празници и с песента „Да протегнем на някой ръка“ участниците в събора се разделиха, като си обещаха да правят добри дела не само по Коледа.

Марияна Илиева

Leave a Reply