Култура, Новини, Шарен свят

Национална изява на специалистите по комуникации в Самоков

Семинар на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ на тема „Публичност и прозрачност на проектите, финансирани от европейските фондове” и 12-ото общо събрание на асоциацията се състояха на 18 април в Самоков /конферентната зала на хотел „Арена”/.
Зам.-кметът Радослав Стойчев приветства събралите се. Председател на Управителния съвет на асоциацията е Веска Тодорова, гл. експерт „Връзки с обществеността” в Община Самоков.
Райна Тимчева, управител на софийската фондация „Микрофонд”, представи новия програмен период /2014-2020 г./ с неговите предизвикателства и възможности. В програмата бяха включени дискусия с ръководител Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО, на тема: „Добри практики и грешки при работата с регионалните и националните медии за публичност и прозрачност при реализиране на европейските проекти” и лекция „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на обществена ИКТ инфраструктура” от Калин Шутилов.
Обсъден бе опитът на Община Самоков в представянето й като туристическа дестинация и ролята на PR специалиста в това отношение.
За днешния ден – петък, 19 април, се предвижда да се посетят обекти, изградени в Белчин чрез публично–частно партньорство: композицията край селото „Жива вода”, новият войнишки паметник, реставрираната църква „Св. Петка”, етнографският музей и възстановяваната антична крепост „Цари мали град”.

Яна Василева

Leave a Reply