Национална среща на общинските предприятия в Самоков

В града ни на 9 и 10 април се състоя национална среща на общинските предприятия и търговски дружества. Организатор бе Националното сдружение на общините.
Форумът бе открит от кмета Ангел Джоргов, който запозна присъстващите с дейността на самоковските общински предприятия и дружества.
Чрез „МБАЛ-Самоков“ се гарантира здравеопазването на жителите не само на Самоков и района, но и на други съседни общини. „Мальовица” осигурява заетост на хора с увреждания. „ВиК Чамкория” пък отговаря за състоянието на канализационната система в Боровец.
В Самоков и района развиват дейност и шест общински предприятия. Лесничейство стопанисва общинските гори. С приходите му се покрива част от инвестиционната програма на общината, осигуряват се и дърва за огрев за социално слаби семейства. ОП „Строителство, ремонт и озеленяване” извършва текущи ремонти, благоустрояване и поддържане на уличното осветление и зелените площи. Регионалният център за управление на отпадъците има модерна база, а и обезпечава много от дейностите по чистотата.
ОП „Маркетинг в туризма и туристическите дейности” стопанисва общинския хотел „Арена“ и Туристическия информационен център. Предприятието заедно с ОП „Спортни имоти и прояви”, което менажира зала „Самоков” и много други спортни имоти, предоставят чудесни условия за планинска подготовка на спортисти. Дейност развива и ОП „Детско, ученическо и столово хранене”, като тези услуги се подобряват въз основата на отзивите на представители на учебни заведения и родители.
Чрез общинските предприятия се осигурява заетост на повече от 300 души. Въпреки че това не е най-добрият атестат, на практика сега Община Самоков е най-големият работодател в града и района.

Можете да харесате