Култура, Новини, Поздравления

Началото

Здравейте, приятели!

Кажете добрите думи!
Недейте за утре отлага!
Може би те са нужни
някому днес, веднага.

Може би в нечий мозък
нещо със вик се къса.
Зъзнат в пространството голи
думи, пристигнали късно.

Новият самоковски вестник, който, надяваме се, ще ви хареса, вече е сред вас – неговите читатели, ценители и – вярваме, приятели!
“Приятел” се появява в навечерието на пролетта и с ясното намерение да оправдае смисъла на своето име, да бъде един истински приятел на всеки от нас – читателите и жителите на общината и изобщо на всички, които се чувстват свързани със Самоковския край.
Колкото по-тежка е кризата, в която сме се озовали, толкова по-голяма е нуждата от приятелски съвет и добра дума, от показване на истината и на брода към по-добри времена.
Ние ще ви информираме обективно.Няма да избягваме и проблемите на политиката, икономиката, културата, но ще ги разглеждаме непреднамерено, конструктивно, с толерантност към различните мнения, а когато трябва и може – и с чувство за… хумор.
НАШИЯТ ВЕСТНИК ЩЕ БЪДЕ ИЗДАНИЕ И ОРГАН НЕ НА ДРУГ, А НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ. Ще бъдем удовлетворени, ако допринесем за обединяването на интелигенцията и на здравите сили в обществото, за озониране на обществената атмосфера.
Благодарим от сърце на всички, които повярваха в нашата идея и кой с каквото можа, помогна за осъществяването й.
Очакваме отзивите и предложенията ви, скъпи читатели!
На добър час, “Приятел”!
Здравейте, приятели!

С това стихотворение на поета Рашко Стойков и с тази програмна уводна статия стартира преди 20 години – на 28 февруари 1992 г., вестник “Приятел”.

Leave a Reply