Новини, Образование

Нашите герои или театър в училището

В последния учебен ден от миналата година в Професионалната гимназия по туризъм бе представен театралният спектакъл „Героите“ – част от проект „Искрата е у всекиго“ по програма „Дъга“. Автор на текста бе Борислава Хаджийска, преподавателка по български език и литература, а постановчик – учителят по математика Генади Генов. Ролите изпълниха учениците Васил Янакиев, Стефан Стоименов, Андрей Цветков, Любомир Крумов, Тони Попов, Димитрина Елина и др. Учителите Димитър Апостолов, Генади Генов и Михаил Михайлов също се включиха в спектакъла.
Представлението пожъна голям успех. Актьорската игра бе посрещната с бурни и спонтанни аплодисменти. Учениците разкриха неподозиран свой творчески потенциал, превъплъщавайки се в образите на исторически личности и съвременни политици. На сцената младите хора сполучливо изразиха специфичното в поведението на политиците от сегашния парламент и правителството със съответния начин на говорене, мимики и жестове.
В пиесата вървяха две сюжетни нишки, отдалечени във времето цели 148 години. Едната бе Възраждането и проблемите, пред които са изправени българите, емигрирали в Румъния, а другата – настоящето и избраниците в Народното събрание с техните „опорни точки”. Текстът бе изграден по Захари-Стояновите произведения „Христо Ботйов – Опит за биография“, „Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му“, изказвания и писма на Ботев и Левски, както и от речи и интервюта на съвременни политици.
Така среща си дадоха две далечни, различни и на пръв поглед несъвместими за съпоставка епохи. Общото между тях обаче е, че историята е отредила на нас, българите, от време навреме „връщане в изходна позиция” – там, където ни е мястото, в Европа. От изпълнението на взетите от дузина мъже решения /а те се формират не само въз основа на политическата им платформа, но и съобразно характера, амбициите, пристрастията, темперамента/ зависи съдбата на милиони българи. Още от Възраждането, когато България не е независима държава, се е мислило и за мястото ни в Европа, и за ролята на Европа в живота на общността ни, което и днес е актуален въпрос.
Постановката наистина бе осъществена много добре, а не както се прави в подобни случаи на провинциално ниво, персонажите бяха представени колоритно и убедително.
Посланията на екипа, демонстрирал висока мотивация, стигнаха до публиката. За художествения текст не е важно да даде отговор, по-важно е да постави въпрос, смята А. П. Чехов. В конкретния случай националните водачи също са актьори, но играят роли в друг театър – не виртуален, а реален до жестокост. Ако артистите ни сгрешаха, публиката би реагирала със смях, но грешката на политическите актьори може да доведе до трагедия или катастрофа. За революционерите демократи от последното десетилетие на робството „Аз” е част от колективното „Ние” – аз съм не просто с вас, а съм и пред вас, показвам какви трябва да бъдем, за да успеем, докато при съвременните политици схемата е „Аз” и „Вие”, т. е. има отчужденост между политика и народа. Затова сега имаме политици, но не и държавници.
С предишната постановка „Преди да се родя“ и с настоящата учениците доказват, че за таланта граници няма. Гимназистите се изявяват еднакво добре както като организират и провеждат кетъринг събития и конференции на национално и международно ниво, домакинстване по време на международни партньорски срещи по проекти, така и в изкуството. Създават художествени текстове, пишат сценарии и есета, рисуват и пеят божествено, обучавани и насърчавани от учителите си.
Творческият състав на трупата с ръководител Генади Генов набира актьори от всички училища в града. Групата по творческо писане също приема нови членове. Нейният блог е достъпен на адрес http://iskrata2015.wix.com/iskrata#!form/c15kk. Всеки, който желае да помести свой материал там, може да го изпрати на адрес disai@abv.bg за одобрение от ръководителя Диана Сайменова.
Следващата изява на творците ще бъде за 24 май. Още отсега актьорите са поръчали на сценаристите да създадат пиеса, в която ролите на ученици и учители са разменени.
В сегашната пиеса се бяха включили участниците в заниманието по интереси „Драма“, а за създаването на коледния дух допринесоха музикалните изпълнения на колегите им от група „Пея“.
Концертът бе осъществен чрез проект „Искрата е у всекиго“ на фондация „Малък Зограф“, финансиран по програма „Дъга“ от фондация ФРГИ. Настоящата публикация пък стана възможна благодарение на помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга” с финансовата подкрепа на фондация „Велукс”.
Проектът се осъществява по програма „Дъга“ 2015-2017 г. на фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“. Програмата цели да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство, както и да подпомогне социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.

Leave a Reply