Новини, Образование, Шарен свят

Наши ученици озвучиха музея в Ихтиман, ще правят фотоволтаична централа

Музеят в Ихтиман

Ученици от специалността „Компютърна техника и технологии” на Техническа гимназия „Никола Вапцаров” проектираха и изградиха модерна система за озвучаване на музея в град Ихтиман. Системата беше направена по случай 60 годишнината на музея. В работата се ключи и един от бишите възпитаници на гимназията от гр. Ихтиман , сега студент във ВСУ. Ръководството на музея благодари за отлично и бързо свършената работа.
ПТГ „Н. Вапцаров” поддържа тесни връзки с Община Ихтиман. Всяка година в специалността КТТ постъпват по няколко деца от общината. Преди 4 години наши ученици изградиха системата за озвучаване на най-голямото училище в общината – СОУ „Христо Ботев”. Затова и за изпълнител на настоящия проект беше избрано именно нашето училище. През този месец ще започнем и проектирането на още една такава система – в Гимнзията по селско стопанство в града.
До сега изграждането на системите се извършваше в рамките на учебно-производствената дейност на учениците, която винаги е била широко застъпена в нашето училище. Само за миналата година изградихме съвременни системи за видеонаблюдение в 8 детски градини в гр. Самоков. Извършваме също диагностика и ремонт на компютърна техника, асемблиране на компютри и телевизори, изработка на уеб сайтове, видеоклипове, компютърни мрежи , интернет сигурност и др.
Всичко това се явява много важен фактор за прилагане на теорията на практика, за запознаване с най-новите технически постижения в обастта на компютърните технологии, и в крайна сметка до повишаване на интереса на учениците, техният успех и дисциплина. Не е маловажно и материлното стимулиране, което се получава за добре свършената работа, при това за интересен, квалифициран труд.
От началото на тази година в ПТГ „Н. Вапцаров” започна да работи Клуб за „ Внедряване на новите компютърни технологии”, в него участват ученици от 8-и, 9-ти и 10-ти клас от специалността „Компютърна техника и технологии”. Това даде възможност за разширяване на учебно-производстената дейност и за включване не само на големите, но и на по-малките ученици.
Имаме идея от новата учебна година да поканим в клуба и ученици от другите училища в Самоков, имащи интереси в областта на компютърните технологии.

Инж. Любослав Нейчев

Leave a Reply