Новини, Шарен свят

На среща в Самоков специалисти разясниха как ще се подпомагат земеделските производители

Христина Стойкова, Йорданка Петрова и Владимир Георгиев

Измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители, в наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и наредбата за критериите за допустимост на земеделски площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане бяха разяснени на среща с производителите, състояла се на 30 януари в читалище-паметник „Отец Паисий”.
С промените присъстващите бяха запознати от директорката на Областната дирекция „Земеделие” Христина Стойкова. Дирекцията бе и инициатор за самата среща.
Г-жа Стойкова отговори и на многобройните въпроси на участниците в срещата. Стана ясно, че част от въпросите дори са били зададени предварително в Общинската служба „Земеделие”, която бе и организатор на самата среща.
На въпроси пък, свързани с работата на Общината, отговори кметът Владимир Георгиев.
Директорът на дирекция „Аграрно развитие” инж. Янко Янков и директорката на общинската служба „Земеделие” инж. Йорданка Петрова също участваха в срещата, която премина при голям интерес от страна на земеделските производители.

Евгения Попова

Leave a Reply