Новини, Образование

На училище в… музея

Преди два месеца от Историческия музей изпратили в училищата електронен вариант на образователната си програма. От училищата след това се записват и по определен график ученици посещават музея.
Деца от началния курс на ОУ „Христо Максимов” с преподавателки Елена Георгиева, Любомира Тимчева, Галя Чапкънова и Анета Младенова посветиха своето посещение в музея на 29 октомври на Деня на народните будители 1 ноември. След кратката беседа, от която се разбра, че първокласници и второкласници знаят имената на някои самоковски будители, последва викторина, с която тези знания се разшириха и обогатиха. За това допринесе много добре подготвената образователна програма „2010” с автор Невена Митрева, снимки на Любомир Николов и компютърна анимация на Десислава Каназирова.
Под ръководството на Славейко Докузов любопитните деца разгледаха експозициите за самоковските будители. По-големите – третокласници и четвъртокласници, видяха филм за Никола Карастоянов. В беседата и те показаха, че знаят какъв ден е 1 ноември.
Учениците задоха и въпроси, а много от тях изразиха и задоволството си от посещението, от чутото и гордостта си, че учат в училище, а някои от тях и живеят на улици, които носят името на будител.
В ОУ „Хр. Максимов” работят по проект „Подобряване на качеството в образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Евгения Иванова

Leave a Reply