Новини, Политика

На 16-и общинарите отчитат изпълнението на бюджета за полугодието

Първата след лятната ваканция сесия на Общинския съвет ще се състои на 16 септември, петък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Дневният ред предвижда да се обсъди информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз за първото 6-месечие на тази година. Ще бъде взето отношение и по предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.
В подготовка за сесията комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по здравеопазване и социални дейности ще заседават в сряда, на 7 септември, съответно от 14 ч. и от 15.45 ч.
На следващия ден от 15 ч., 15.30 ч. и 16 ч. са съвещанията на комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по устройство на територията и екология.
Заседанията на комисиите ще приключат на 9 септември, петък, когато от 13 ч. проблемите ще разискват участниците в комисията по бюджет и финанси, а от 14 ч. ще се съберат колигети им от комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply