Крими, Новини, Политика

Незаконна сеч обезобразява Лаго

Сигнали за незаконна сеч в Лаго /включително и по тв канал „Рила”/ станаха повод за работна среща на 28 февруари в Самоков, организирана по инициатива на кмета Владимир Георгиев.
Участваха управителят на Общинското лесничейство инж. Евгени Димитров, гл. горски инспектор инж. Александър Кроснев, Костадин Коцов като представител на Държавното горско стопанство. Съвещанието бе ръководено от зам.-кмета Радослав Стойчев.
Изказалите се изразиха тревога от набезите в красивия крайградски парк. Отбеляза се, че в града и селата има гатери, където се пласира незаконно добит дървен материал, а трудно се установяват и санкционират бракониерите.
Набелязаха се мерки за съвместна дейност, включително за проверка на гатерите. Ще се търси и съдействие от жандармерията. От Общината поеха ангажимент да осигурят подходящо униформено облекло и служебни карти на служителите от Общинското лесничейство. Ще се мисли и за увеличаване на заплатите на горските служители, които сега са едни от най-ниските.

Е. Иванова

Leave a Reply