Новини, Политика, Шарен свят

Незаконни ромски къщи се бутат, парцели ще се предлагат на търг

Към събаряне на масивна незаконна ромска къща, построена на място, определено по плана за оформяне на улица, в района на т. нар. Турски гробища, се пристъпи на 27 юни от Районната дирекция за национален строителен контрол.
Новината създаде напрежение сред местните – за кратко време се събраха десетки роми, готови да бранят околните си домове, независимо че и те са построени незаконно – без разрешителни за строителство, без връзка с комуникации, улична регулация и пр. Едни са спретнали малки бараки, други са изградили масивни постройки.
На място бяха дошли общинските съветници от ДПС-“Евророма”, както и лидерът на “Евророма” Цветелин Кънчев. Той защити тезата, че се спазва двоен стандарт – бутат се бараки, а палатите на богатите остават. Същевременно Кънчев упрекна общинарите от местната организация, че не са предприели действия за преодоляване на проблема и евентуално узаконяване на съществуващите къщи.
На оправен въпрос няма ли нарушителите-роми да се научат да спазват закона, насъбралото се множество реагира доста бурно. Бяха мобилизирани всички сили на Районното полицейско управление за справяне с евентуални безредици.За щастие до ексцесии не се стигна.
Въпреки че по същото време се провеждаше и сесия на Общинския съвет, на място пристигна и кметът Владимир Георгиев. Той заяви, че въпросът трябва да намери генерално решение и затова на сесията ще внесе докладна записка с предложение да бъдат определени строителни “петна” в този район и желаещите да си закупят правото на строеж. Трябва да се води диалог и да се реши по мирен начин въпросът с незаконните ромски къщи, добави градоначалникът.
Стана ясно, че живеещите в определената за събаряне постройка трябва да изнесат багажа си в друго жилище и да се пристъпи към събаряне на самата къща.
В същия ден малко по-късно Общинският съвет прие единодушно докладната записка на г-н Георгиев, която предвижда на мястото на въпросната незаконна ромска махала да се оформят на първо време 36 парцела, които да се предлагат на желаещите на търг. Общината ще окаже помощ с изработката на типови проекти. Право на кандидатстване ще имат обаче само хора, които имат минимум 3-годишна адресна регистрация в Самоков.
Целта на кмета и общинарите е заедно с предвиденото от органите на Дирекцията за национален строителен контрол събаряне на още доста къщи в този район да върви и процесът на законовото строителство на къщи там. Изрично бе подчертано, че новите постройки ще бъдат снабдени с вода, канал и ток и чрез улична мрежа ще има нормален достъп до всяка от тях.

1 Comment

  1. Време беше! Това във всеки град!

Leave a Reply