Новини, Политика, Читателски, Шарен свят

Нека обменим опит за изграждането на бъдещото депо за отпадъци

Отворено писмо до кмета Владимир Георгиев

Решението за изграждане на регионално депо край Самоков предизвика доста противоречиви мнения сред самоковската общественост. Стигна се до протести, подписки и жалба на Инициативния комитет пред административния съд. Вероятността от проваляне на проекта с всичките произтичащи от това последици е голяма.
От Гражданска инициатива “Справедливост” винаги сме смятали, че отговорността да се стигне до тази “задънена улица” е на бившата управа на общината. Тя си спести усилията да организира по подобаващ и компетентен начин информирането на гражданите и на общинското ръководство за европейските изисквания и критерии по отношение на управлението на отпадъците, технологията за депониране, условията и процедурите, отговорностите на страните и пр.
Това наше убеждение се потвърждава многократно както от реакциите на обикновените хора, така и на общинарите. Тъй като до края на отминалия мандат по неизяснени причини не се осъществи идеята за организиране от кмета на общината на посещение на депо, изградено според европейските изисквания, предлагаме:
1. Организирайте посещение на действащо регионално депо – в Монтана, Благоевград или където прецените, но най-добре да е сравнително най-близо до нашия случай в Самоков.
2. Поканете от Самоков да участват в посещението представители с активна позиция, независимо дали са “за” или “против” изграждането на регионалното депо край града ни.
3. Нека се види на място как изглеждат нещата, как функционира едно такова депо, какви са плюсовете и минусите; да се поговори с ръководството на съответната община, но нека се чуят и тамошните граждани: какво мислят, каква е оценката им и т. н.
Надяваме се, че ще приемете нашето предложение и ще съдействате за неговата реализация в най-скоро време.
Писмото е подписано от инж. П. Чарийски, д-р Ал. Андреев, Й. Андреев, инж. Л. Генева, А. Димитров.

Leave a Reply