Новини, Образование

Немски опит може да се приложи в Самоков

Ние, 20 участници от Професионалната гимназия по туризъм, представихме нашата работа по проекта „Немски опит в организацията и провеждането на алтернативен туризъм” в Младежкия дом. Целта ни бе не само да отчетем дейността си, но и да запознаем повече хора с възможностите, които програмата „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“, дават на младите.
Благодарение на тази програма проведохме триседмична практика в Кемниц, Германия. Там научихме много неща във връзка с организацията и провеждането на различни изяви.
Бяхме поканили в Младежкия дом гости от различни институции, свързани с туризма, хотелиери, учители, родители, приятели. На всички бяха раздадени анкетни карти, които те попълниха с оценка как сме се справили.
Бяхме подготвили снимки и видеоматериал. Гледайки ги, у нас се върнаха отново прекрасните спомени. Почувствахме и гордост от свършената работа. Всички гости имаха и възможност да разгледат изложените каталози, изработени от нас на немски и на български.
Уместно бе предложението на работната група под ръководството на Евелин Заркина с изтъкването на необходимостта от развитие на велотуризма в общината и изграждането на велоалеи. Това е и възможност за привличане на повече туристи и създаване на работни мяста. Видяхме колко добре развит и организиран е велотуризмът в Германия и е жалко, ако не направим нещо подобно и в нашата община. Карането на колело е както здравословно, така и еко съобразно. Дано се намерят хора, институции и фирми, които да инвестират в това предложение.
На срещата показахме и презентации за спортните и туристическите прояви по време на практиката в Германия. Много забавно както за гостите, така и за нас, бе представянето на всеки участник поотделно. Бяхме подготвили и табла със снимки и кратък филм от престоя ни в Кемниц, които предизвикаха също голям интерес.
Всички ние заслужено получихме сертификати за предварителната подготовка, за владеене на немски и Europass – документ за успешно проведена практика. Ние пък удостоихме с грамоти хората, без чиято помощ не бихме се справили.

Танита Първанова
Професионална гимназия по туризъм, 12-а клас

Leave a Reply