Култура, Новини, Туризъм, Читателски

Не е ли време да възстановим Чакъровите празници?

В Самоков имаше хубава традиция да се провеждат през лятото /м. юли/ Чакърови празници на едноименните поляни над Карагьол. Така се почиташе паметта на един от емблематичните герои на нашия край. През 70-те и 80-те години, отчасти и по-късно, това беше едно от най-интересните и вълнуващи събития в общината, тъй като участваха състави и туристически групи не само от града, а и от селата, пък и от други места.
Не знаем по какви причини от няколко години тези тържества отпаднаха от празничния календар на общината. На времето тези празници се правеха през пет години, а по-късно – през две-три години. Докато накрая съвсем изчезнаха.
Преди години на Искъра в тази местност се монтира нов въжен мост и тя стана по-лесно достъпна и с моторни превозни средства. Пък и пеша не е много далеч от града – на около 1 час път. Там продължава да стои морената с надписа, че това е мястото, на което е бил станът на хайдушката чета на Чакър войвода. Наблизо е запазена и благоустроената преди време чешмичка. Природата наоколо е много красива. При добра организация и подходяща програма тези родолюбиви тържества биха били привлекателни и за младите.
Нашата молба е в постоянната комисия по култура към новоизбрания Общински съвет да се обменят мнения и да се възстановят Чакъровите празници. Сигурни сме, че това ще се посрещне с радост от много хора от Самоков и от селата от района.

Група членове на дружество “Рилски турист”

Leave a Reply