Не палете стърнищата!


От софийската областна дирекция “Земеделие” призоваха земеделските стопани да не палят стърнищата и други остатъци от растения, тъй като това е абсолютно забранено съгласно Закона за опазване на земеделските земи. При нарушения ще се налагат санкции.
Земеделските стопани-нарушители няма да получават и подпомагане, ако са кандидати за директни плащания на площ, уточни директорката на областната дирекция Христина Стойкова. Парцелите с изгорени стърнища не отговарят и на националния стандарт, като се имат предвид одобрените със заповед на земеделския министър условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Изгарянето на стърнища се наказва и с възстановяване на изплатените субсидии.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*