Нова възможност за грижи за възрастни и хора с увреждания

Община Самоков се включва в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Приемът на документи за желаещи да се включат в програмата започва. Ползвателите на услугата ще бъдат определени след изготвянето на социална оценка.
В програмата могат да бъдат включени само лица с над 80 % намалена трудоспособност, възрастни и хора над 65 години, на които не им е възможно да се обслужват сами. Освен това те трябва да живеят сами и да нямат близки и роднини /които могат да оказват подкрепа/.
Другите изисквания са доходът на съответното лице да не надвишава 375 лв., то да не е прехвърляло собственост или да не е извършвало продажба на недвижим имот през последната година, да няма сключен договор за отдаване под наем на собственост или договор за отстъпване на жилище с доглеждане.
Няма да се включват в програмата и хора, които вече ползват подобни услуги по друга програма. В случаите, когато поради недостиг на средства  не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на условията, включването в програмата ще става по реда на подаването на заявленията.
Чрез новата програма от друга страна ще се осигури заетост на безработни, които ще предоставят грижи на съответните потребители в домашна среда. Безработните ще бъдат назначавани на длъжност „Домашен помощник”.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*