Новини, Шарен свят

Нова възможност за младежка заетост

От 15 септември стартира схема „Младежка заетост” към проект „Нова възможност за младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси /2014-2020 г.”/. Работодатели, желаещи да се включат, могат да подадат заявки до 29 септември в Бюрото по труда.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност да се наемат младежи до 29-годишна възраст в две направления – стажуване и обучение на работното място.
При стажуване работодателят или определен от него наставник помага на младежите максимално да усвоят практически умения по придобитата специалност. Възнаграждението на наетите е минималната заплата за заеманата длъжност и полагащите се към нея осигуровки за 6 месеца. При обучението на работно място се изплащат възнаграждение в размер на 90 % от минималната заплата за страната и осигуровките към него също за 6 месеца. Ако наетият младеж е от друго населено място, се осигуряват и средства за транспорт от и до работното място за първия месец на стажуването или обучението.
Ако младежите продължат да работят след изтичането на 6-те месеца съгласно схемата ще се покриват осигуровките им за още 6 месеца.

Евгения Попова

Leave a Reply