Нова възможност за повишаване на квалификацията

Колаж: http://astony-bg.com

Агенцията по заетостта започна от 1 април нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”.
Ще бъде предоставена възможност на заетите да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с нуждите на бизнеса. Право да подават заявления имат заетите на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са с придобита средна или по-ниска степен на образование, без ограничение във възрастта, както и лица, навършили 55 години, с висше образованиe.
Желаещите ще могат да преминат професионално обучение и обучение за придобиване на ключова компетентност /общуване на чужди езици или дигатална компетентност/ с ваучери.
При новия прием обучаваните ще заплащат половината от стойността на ваучера. Смята се, че така ще се стимулира ангажираността на кандидатите и ще се постигнат по-добри крайни резултати.
Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидените финансови средства. По-подробна информация за проекта може да се получи в Бюрото по труда.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*