Новини, Шарен свят

Нова електрическа мрежа в Седми квартал ще бъде изградена до края на януари

В сряда, на 19 ноември, в града ни бе сложено начало на изпълнението на много важно начинание – частично изграждане на мрежа на ЧЕЗ в Седми квартал.
Както в. „Приятел” вече информира, Общинският съвет на няколко пъти обсъжда въпроса за законното снабдяване с електроенергия на ромския квартал и заедно с ръководството на ЧЕЗ бе постигнато споразумение как жителите на квартала да станат абонати на електроразпределителното дружество. След сключване на договори за наем с Общината те вече могат да се включат в мрежата и да станат редовни абонати на ЧЕЗ.
Известно е вече, че са подадени сто заявления на кандидати да станат абонати. Според общински съветници – роми са подготвени още около сто подобни документи за сключване на договори.
На работната среща в Самоков на 19-и сред участниците бяха кметът Владимир Георгиев, ръководители от ЧЕЗ, специалисти, които ще изграждат мрежата, общинските съветници-роми, главният инженер на Общината инж. Юри Бодуров.
Цветомир Ралчев, директор на дирекция „Развитие на мрежата” в ЧЕЗ, обясни, че е подготвена необходимата документация и е създадена организация за изграждане на мрежата. Инвестицията ще възлезе на 180-200 хил. лв. Ще се изгради линията, като се поставят около 80 стълба, табла и електромери.
На поставените въпроси от г-н Георгиев, общинските съветници и представители на местни медии Цв. Ралчев отговори, че трафопостът ще бъде с достатъчна мощност, така че ще могат да се присъединяват и нови желаещи. Предварително пък ще се вземат мерки чрез технически нововъведения за предотвратяването на евентуални нерегламентирани включвания.
Предвижда се мрежата в квартала да бъде завършена до края на януари 2015 г.

Евгения Попова

Leave a Reply