Нова книга за историята на Самоков

Излезе от печат дългоочакваното издание с доклади “История и развитие на музеите в България”. В книгата може да се намери важна информация за историята на някои музеи в страната. Поместени са и интересни доклади за самоковската история – за последното голямо дарение “Златен извор”, за благотворителното женско дружество “Зора”, за реставрацията на Байракли джамия и др. Включен е и доклад на специалисти от Музея на Понишавието в Пирот.
Изданието е резултат от състоялата се национална научна конференция в Самоков през юни м. г., посветена на 80-годишнината на Историческия музей в града ни. В конференцията тогава участваха с доклади не само самоковски музейни служители, но и професори, научни изследователи, преподаватели в университети и музейни специалисти от цялата страна.
Изданието може да се намери в Историческия музей на цена от 10 лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*