Култура, Новини

Нова книга – „Историята на село Мала църква”

В новата книга „Историята на село Мала църква” авторката Мария Стоянова за първи път осветлява миналото на селището от 10 в. до края на 20 в.
Мала църква променя няколко пъти името си, но през 1886 г. населението единодушно приема селото да носи името на вековната малка черква, строена през 15 в. от трима братя сърби.
В книгата са отразени много артефакти и непубликувани данни и за съседните села Говедарци и Бели Искър, за античните крепости Шишманово кале и Цари мали град, свързани с историята на рудодобива и железарството през вековете в целия Самоковски регион и Искровете.
Точно са отразени строежите на Рилския водопровод и на яз. „Бели Искър” и животът и делото на техния гениален проектант и строител инж. Иван Иванов, който е и най-успешният кмет на София /1934-1944 г./.
Подробно са описани животът, обичаите, нравите, изработването на дрехите, храната, морала, християнските ценности и целия бит през вековете, както и оцеляването в условията на суровия високопланински климат и начина, по който хората са се лекували.
Предадени са и много спомени на авторката, разкази на възрастни хора, на нейни дядовци, баби, лели и родители.
Тази книга трябва да я има във всеки дом, който е свързан с този край, за да може днешното и утрешното поколение да знаят и да помнят историята на селото и Искровския край.
Книгата е високо оценена от видни историци от БАН.
Можете да си я поръчате на тел. 0885 042 039 и ще ви бъде доставена по уговорка лично.

Leave a Reply