Нова модерна класна стая откриха в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

Директорът на училището Георги Панев, председателят на училищното настоятелство инж. Благовест Гамалов и зам.-кметът Васил Сайменов /от ляво надясно/ прерязаха лентата

Учениците от началния етап на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” получиха на 26 ноември нова класна стая. Тя е пригодена изцяло за целодневно обучение на най-малките.
Това, че децата са много доволни от вида на новата стая, можаха да видят всички родители, учители и гости на тържеството, което бе организирано в нея. С усмивки на лицата учениците пяха, танцуваха и рецитираха любими стихчета.
Зам.-кметът Васил Сайменов, директорът на училището Георги Панев и председателят на училищното настоятелство инж. Благовест Гамалов прерязаха лентата и поздравиха всички ученици и гости с чудесната придобивка. Те изразиха задоволството си от успешната екипна работа на учителите и от високите постижения на учениците. Родителите също поздравиха децата и им поднесоха подаръци с пожелания за отлични резултати в ученето и много радост.
Стаята е оборудвана по проект на националната програма на Министерството на образованието и науката „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.
След упорит труд екип учители от училището в състав: Диана Карабожилова, Рени Малчева, Мариела Павлова, Лилия Димитрова и Светлана Стоянова, под ръководството на директора Георги Панев разработи и спечели проект „Интересно и забавно е при нас – заедно сме всеки час”. Проектът е на стойност 9471 лв., като от тях за обзавеждане на стаята са предвидени 3500 лв., а останалите средства са за закупуване на книжки, образователни и занимателни игри, както и много материали за занимания на малчуганите по интереси – спорт, изкуство, наука.
Тези разнообразни и достъпни за възрастта им дейности е предвидено да се провеждат след учебните занятия в новата обзаведена стая, където децата ще имат възможност успешно да съчетават ученето с играта, почивката и любимите си занимания. Така свободното време на малките ученици ще бъде ангажирано със занимания, които са интересни и развиват уменията им. Това ще повиши тяхната работоспособност, ще укрепи физическото им развитие и ще подобри резултатите от обучението им. Провеждането на занимания в помещение, различно от традиционната класна стая, ще изгради у децата усет за красивото и положително отношение към учебния процес. Това от своя страна ще повиши мотивацията им за учене и чувството им за принадлежност към училището. А за учениците от най-старото училище в града ни това е изключително важно.

Диана Карабожилова

Новата модерна класна стая

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*