Здраве, Новини

Нова модерна техника в болницата

Нов съвременен апарат – имунологичен анализатор, бе официално представен в „МБАЛ-Самоков” на 3 юли. Стана ясно, че Общинският съвет е отпуснал 100 хил. лв. за закупуването на модерния уред за нуждите на Клиничната лаборатория.
„Днес е един прекрасен ден”, каза управителят на болницата д-р Красимира Ковачка, представяйки новата техника. Апаратът предоставя нови възможности за диагностика и лечение на ендокринните и хроничните сърдечни заболявания, на атеросклерозата и диабета. Чрез новия апарат се анализират туморните маркери при най-честите онкологични заболявания, което е от жизнено важно значение за наблюдение и проследяване на лечението на пациенти с подобни диагнози. Могат да се правят и тестове за алергия и анемия. При това резултатите излизат за кратко време.
С новия уред ще може да се оказва съдействие и на извънболничната помощ, както и на „Спешна помощ”. Създават се и възможности в близко бъдеще за утвърждаване на допълнителни клинични пътеки и внедряване и спазване на съответни европейски стандарти.
Изяснено бе, че Клиничната лаборатория работи по договор със Здравната каса по всички клинични пътеки на болницата и високоспециализираната доболнична помощ, включително по отношение на хормони и туморни маркери.
Д-р Ковачка благодари на общинското ръководство за финансовата подкрепа и добави, че сега самоковската болница е не само водеща в Софийска област, но не отстъпва, по думите й, и на Първа градска в София, която се смята за най-добра от обшинските болници в района на столицата.
Кметът Владимир Георгиев честити новата техника и заяви, че е традиция доброто взаимодействие между кметското ръководство и Общинския съвет при подпомагането на болницата.
Известно е, че през м. г. Общината закупи за нуждите на Клиничната лаборатория и биохимичен анализатор на стойност 100 хил. лв. По европейски проект, спечелен от Общината, пък през 2012 г. за нуждите на болницата е била закупена модерна апаратура за 2 млн. лв.
Новият апарат сега е доставен от фирма „Марвена”.
Сред присъстващите на официалното му представяне бяха председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, зам.-кметът Васил Сайменов, секретарят на Общината Ангелина Вангелова, общественици и др.
Даден бе и коктейл.

Тодор Попов

Leave a Reply