Новини, Шарен свят

Нова станция за радиационно наблюдение в Самоков

За контрол на радиацията Община Самоков е закупила нова локална станция. Измерването с нея се извършва непрекъснато. Резултатите могат да се видят на таблото, монтирано на самата общинска сграда.
Общината разполага с още една станция за измерване на радиацията, с която се правят измервания три пъти в денонощието – в 5, 12 и 18 ч. Данните се изпращат всеки ден в областното звено на „Гражданска защита”. Води се и дневник, в който се записват показателите.
Съгласно изискванията на европейското законодателство общините трябва да разполагат с подобни станции. Измерването на радиоактивността е свързано главно със сигурността.
Новата станция е разширен вариант на досегашната, като данните от измерванията се изпращат и до автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг.
С новата станция могат да се измерват и други замърсявания на околната среда. Възможно е с новата техника да се извършва и метеорологичен контрол.

Leave a Reply