Нова станция ще измерва в Самоков радиацията и замърсяването

Общината ще закупи нова локална измервателна станция за радиационен мониторинг, съобщиха на 20 март от местната администрация.
Община Самоков разполага в момента с радиационна станция, с която се правят измервания три пъти в денонощието – в 5, 12 и 18 ч. Данните се изпращат всеки ден в областното звено на „Гражданска защита”, като същевременно се води и дневник, в който се записват показателите.
Според заснетото от камерата в този ден няма отклонение от нормите. При допустимо 0.3 е отчетен показател 0.2.
Съгласно изискванията на европейското законодателство общините трябва да разполагат с подобни станции. Измерването на радиоактивността е свързано главно със сигурността.
Чрез новата, по-модерна станция, която предстои да бъде закупена, ще могат да се правят измервания и за замърсяването на околната среда, както и ще се извършва метеорологичен контрол.
Данните от новата станция ще се изпращат до автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг. Измерването ще се извършва непрекъснато, като резултатите по зададените показатели ще бъдат видими за всички граждани на табло, което ще се монтира на подходящо обществено място в града ни.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*