Новини, Шарен свят

Новите касови апарати ще са на пазара в началото на декември

В първата десетдневка на декември на пазара ще се предлагат фискални устройства и системи, отговарящи на новите нормативни изисквания.
Всеки регистриран по ДДС търговец трябва да модифицира или да смени фискалното си устройство до края на март 2019 г., а всички нерегистрирани по ДДС трябва да направят същото до края на юни 2019 г.
Заради годишни загуби на хазната в размер на над 330 млн. лв. от укриване на обороти и манипулиране на фискални системи основно в заведения за хранене и развлечения и обекти по курортите е променено законодателството и са въведени изисквания данни за всяка касова бележка да се изпращат в НАП, всеки фискален бон да съдържа уникален QR код, позволяващ той да бъде проверен от клиента с мобилно приложение.
Според новите правила служебните бонове се забраняват, а търговците, които използват софтуер за управление на продажбите, трябва да свържат всички фискални устройства и принтери, намиращи се в търговския обект, с него. Въвежда се и задължение търговците, които оперират електронни магазини, да ги обявят в приходната агенция.
На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не. Справката е достъпна на http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/.

Leave a Reply