Новини, Шарен свят

Нови водопроводи ще имат Доспей и Белчин

Общо 8 км водопровод и 10 км канал в Белчин и 9 км водопровод и 3,5 км канал в Доспей, както и първата фаза на пречиствателна станция в Белчин ще се изграждат в изпълнение на договора, подписан на 19 април в Самоков от кмета на Самоковска община Владимир Георгиев, главния изпълнителен директор на “ГБС-Инфраструктурно строителство” инж. Георги Харизанов и зам.-председателя на Управителния съвет на фирмата инж. Камен Пешов.
“ГБС” спечели наскоро обществената поръчка за изпълнител на двата проекта в конкуренция с още три кандидатстващи фирми.
След подписването на договора двете страни взаимно изразиха удовлетворението си от привлечените инвестиции и от възможностите, които проектите дават за подобряване на инфраструктурата и на качеството на живот в двете села.
На церемонията по подписването присъстваха зам.-кметовете на общината Радослав Стойчев и Васил Сайменов, експерти в местната администрация.
Стана ясно, че с изпълнение на проектите канализацията на Доспей ще се включи към пречиствателната станция в Самоков. Изтъкнато бе още, че основната цел на цялото начинание е чрез доизграждането и модернизирането на ВиК съоръженията да се подобри качеството на живот в районите на двете села, а с това те да станат по-привлекателни за инвеститорите и за туристите.
Общата стойност на двата проекта е около 7,7 млн. лв. И двете разработки ще се финансират 100-процентово от европейските фондове – по мярка “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./, подкрепяна от Европейския фонд за развитие.

Евгения Попова

Leave a Reply