Новини, Шарен свят

Нови възможности за безработни младежи и работодатели

Работодатели и безработни младежи до 29 години могат да подават заявки в Бюрото по труда по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема „Обучения и заетост за младите хора“, информираха от бюрото.
През първия етап от работа по схемата ще бъде осигурена заетост на младежи, регистрирани като безработни. През втория етап на безработните младежи ще бъде осигурявано обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост.
Съгласно проекта на работодателите ще се възстановяват средствата за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително осигуровките, както и ще се поема заплащането на наставници в размер на половин минимална заплата до 3 месеца.
Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в Бюрото по труда. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период.
От Бюрото по труда уточниха, че работодателите могат да подават заявки в бюрото до изчерпване на предвидените финансови ресурси, които за двата етапа на схемата общо за страната възлизат на 115 млн. лв.
Повече подробности за тези нови възможности за безработни младежи и работодатели могат да се научат на сайта на Агенцията по заетостта.

Leave a Reply