Новини, Шарен свят

Нови възможности за работа

Бюрото по труда разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение през тази година по Закона за насърчаване на заетостта.
Работодателите могат да подадат заявки за свободни работни места за наемане по мерки за насърчаване на продължително безработни за разкрито работно място; за обучение и заетост на продължително безработни от частния и публичния сектор; по Програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” и по Програма „Помощ за пенсиониране”.
Документи от работодателите се приемат в Бюрото по труда до 10 август т. г. Съветът за сътрудничество ще извърши подбор и оценка на кандидатите в периода от 13 до 15 август.
Допълнителна информация може да се получи в Бюрото по труда, стаи 204, 205 и 208, както и на тел. 0722/667-46.

Leave a Reply