Новини, Шарен свят

Нови възможности за труд и препитание на хората с увреждания

Хотел „Арена” бе домакин на 10 декември на национален семинар на тема „Популяризиране и развитие на социалното предприемачество”, организиран от Федерацията на работодателите на инвалиди.
Председателката на федерацията Елка Тодорова припомни, че в началото на декември са денят на хората с увреждания и световният ден за правата на човека, а и в Самоков развива дейност едно от малкото запазени в страната предприятия за хора с увреждания.
Кметът Владимир Георгиев изтъкна, че в общината се подкрепят идеите и работата за осигуряване на ангажираност на хората с увреждания. Градоначалникът увери още, че дейността в това отношение ще се разширява.
Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, представи възможностите за участие в конкурс за развитие на самостоятелна стопанска дейност към агенцията, като изтъкна както предимствата, така и опасностите при евентуални прибързани решения. „Агенцията ще съдейства на Община Самоков, за да има достъп и на хората с увреждания до художествената галерия и библиотеката”, обяви още Коралски.
Елка Тодорова разказа за разнообразните дейности на федерацията и представи добри практики на социално предприемачество в някои градове.
Стефка Ярловска, управител на самоковското общинско предприятие „Мальовица”, сподели положителния опит в работата на колектива. В предприятието работят 12 души, петима от които са с трайни увреждания. Произвеждат се детска, дамска и мъжка конфекция, работно облекло, спално бельо, картонаж. Дружеството има разработени и успешно осъществени социални и инвестиционни проекти с национално финансиране от Агенцията за хора с увреждания.
Специалисти от Министерството на труда и социалната политика /главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”/ обясниха как може да се кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” с фокус схема „Социално предприемачество” и „Добри и безопасни условия на труд”.
След приключване на семинара участниците посетиха комплекса Цари мали град над Белчин.

Евгения Попова

Leave a Reply