Новини, Шарен свят

Нови възможности за труд на безработни

От 25 март започва работа по схема „Обучения и заетост” /в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”/ за безработни над 50 г. До 1 април включително работодатели от т. нар. реален сектор и от търговски дружества с общинско участие или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите могат да заявят своите потребности за наемане на работници, заявиха на 16 март от Бюрото по труда.
Схемата ще се реализира на два етапа. Първоначално ще се включват лица само за заетост, а по-късно ще има и възможности за обучение и преквалификация, а след това и за заетост. Предимство ще имат безработни с основно и по-ниско образование, продължително безработни /с регистрация в Бюрото по труда за 12 и повече месеци/ и безработни над 54 г. Най-малко половината от заетите при даден работодател трябва да са от една от тези групи.
Работещите по проекта ще бъдат ангажирани в продължение на една година, през което време ще получават минимална заплата и осигуровките към нея.

Leave a Reply