Новини, Образование

Нови възможности за финансиране на училищата с европейски пари

Среща с директорите на училища, детски градини и представители на неправителствени организации, работещи по проекти в сферата на образованието, се състоя в Самоков във връзка с отваряне на две процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” /2014-2020 г./. В срещата участваха зам.-кметът Сия Шехтанова и гл. експерт „Образование” в Общината Жулияна Костова.
Присъстващите бяха запознати с основните насоки на два проекта, по които може да се кандидатства по програмата – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.
Новото е, че по тези проекти задължително трябва да работят три институции едновременно – училище или детска градина, Община и неправителствена организация. Могат да кандидатстват и десегрегирани, и средищни училища. Допустими са много и разнообразни дейности, които биха направили образователната среда по-привлекателна, включително като се подобри базата на учебните и детските заведения.
По проектите може да се работи от 1 до 3 години, като стартът е през май 2016 г. Проектите за интеграция могат да са на стойност от 100 хил. до 1 млн. лв., а проектите за предучилищна подготовка – от 50 хил. до 500 хил. лв.
Първият срок, в рамките на който може да се кандидатства, е до 30 ноември т. г.

Leave a Reply