Нови възможности за финансиране с европари

Областният информационен център представи процедурата „Развитие на социалното предприемачество”, която се осъществява в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Могат да кандидатстват общини, доставчици на социални услуги, социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, неправителствени организации, работодатели. Стойността на един проект трябва да е минимум 50 000 и максимум – 391 166 лв., като от кандидатите не се изисква съфинансиране. Срокът за кандидатстване е до 3 април т. г.
Представена бе и процедурата „Подкрепа за предприемачество”, която се осъществява по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Срокът за кандидатстване е до 5 април. Целта е желаещите да развиват собствен бизнес да получат обучение и услуги. Получилите финансиране по тази процедура ще трябва да подкрепят стартиращите предприемачи при започване на стопанската им дейност и при намиране на подходящи източници на финансиране, като ще им бъдат осигурени достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
Състоя се и пресконференция за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове под мотото „Заедно за Европа“. Една от важните инициативи във връзка с това е организирането на фотоконкурс. Снимките в него трябва да са на табели или плакати, популяризиращи проекти, изпълнени или изпълняващи се в София и Софийска област. Обектите, за които се отнасят снимките, трябва да са финансирани от европейските фондове през периода 2007-2013 г. или през настоящия програмен период. Снимките трябва да са в електронен формат (tif или jpg) и да се изпратят до 27 април на електронен адрес: oic.sofia@gmail.com или oic.sofia@eufunds.bg. Първенецът ще получи фотоапарат, а неговите подгласници – рекламни материали. Подробности са публикувани във фейсбук страницата на центъра: https://www.facebook.com/events/457044497960089/.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*