Новини, Туризъм, Шарен свят

Нови две защитени зони в Рила

http://forthenature.org

Правителството взе решение на 27 март за определяне на две нови защитени зони, обхващащи периферията на Националния парк „Рила”. „Рила буфер” е по Директивата за опазване на дивите птици, а „Ниска Рила” – по Директивата за природните местообитания и дивата флора и фауна.
Двете зони се припокриват до известна степен като територии. Обхващат се по-ниски части на планината, по границата с парк „Рила” и природния парк „Рилски манастир”, където преобладават вековни иглолистни, смесени и широколистни гори. С нововъведението ще се осигурят подходящи местообитания според специалистите за 17 застрашени вида птици, типични за Рила и характерни за старите гори и откритите пространства.
И за двете зони е имало критики за неизпълнение на задълженията на страната по отношение на мрежата “Натура 2000”, а за зоната за птиците през м. г. Европейският съд дори е осъдил България за недостатъчна защита на птиците в Рила.
Двете зони е трябвало по принцип да бъдат включени в природозащитната мрежа “Натура 2000” през 2007 г., с началото на българското членство в Европейския съюз. Становището на еколози е, че сегашното им включване става след натиск от неправителствени организации /обединени в коалиция „За да остане природа в България”/, както и в резултат на позицията на Европейската комисия.
Двете зони осигуряват буферна защита на биоразнообразието около границите на парк “Рила”. В този смисъл има и решение на Националния съвет по биологично разнообразие към екоминистерството от 7 декември м. г.
За зоната за местообитанията според природозащитници се очаква наказателна процедура за недостатъчна защита на мечките (липса на връзка със съседните зони на миграция на животните) и на рибата главоч, която изчезва поради водохващания.
При обсъжданията в Националния съвет за биологично разнообразие е намален според запознати почти наполовина обхватът на зоната за местообитанията, като е приет нов проект на Министерството на земеделието, храните и горите, независимо от внесения през 2015 г. проект за зоната от Националния природонаучен музей към БАН. В крайна сметка правителството е приело проекта с намаления обхват на зоната.
Учени и екоорганизации обаче смятат, че така няма да се осигури нужната защита на мечката и главоча, защото от зоната били изключени важни местности – Паничище, Бодрост, Трещеник и др.
Предстои да бъде публикувана цялостната документация за двете нови зони. Екозащитници са на мнение, че ако обхватът им не е достатъчен, се очакват нови жалби и евентуални наказателни процедури от Европейската комисия.

Leave a Reply