Нови директори на ПТГ „Никола Вапцаров“ и ОбУ „Неофит Рилски“

От началото на август нови директори имат две големи самоковски учебни заведения. Ръководството на ПТГ „Никола Вапцаров“ бе поето от Радослава Стоянова, а начело на ОбУ „Неофит Рилски“ застана Евтимия Босева. Двете дами спечелиха обявения от Регионалното управление на образованието в Софийска област конкурс, като успешно преминаха през изпитите по документи, тест и интервю.
Досегашните директори на двете училища – Георги Велев и Марияна Солунска, излизат в пенсия.
Радослава Стоянова е старши учител по български език и литература в Техническата гимназия. Повече позната е от работата й в ПГ „Константин Фотинов“.
Евтимия Босева е старши учител по информационни технологии в ОбУ „Н. Рилски“. Заместник–директори в това голямо школо са Христоско Чамов, Георги Панев и Искра Ангелова.
Кандидати за директорските места бяха още: в ПТГ „Н. Вапцаров“ – Веселин Бързанов, Георги Панев и Гергана Йорданова, в ОбУ „Н. Рилски“ – Георги Панев, Гергана Иванова и Искра Симеонова-Ангелова.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*