Новини, Шарен свят

Нови изгодни условия за газификация

Вече не 20 % /както е било досега/, а 30 % от разходите за газова и отоплителна инсталация ще се поемат от специалната програма „Дезире”. Става дума за проучване, проектиране, изграждане на вътрешна газова инсталация /включително котел и бойлер/, отоплителна мрежа, радиатори и въвеждане в експлоатация. Освен това самоковското дружество за газификация „Комекес” ще поема вече изцяло разходите за присъединяване на отделните абонати. Досега фирмата е поемала половината от тези разходи. Предлага се и изгодно финансиране от банки – партньори на „Комекес” АД.
Всичко това стана ясно на срещата-дискусия под надслов „Газификация на община Самоков – история и перспективи”, състояла се на 1 февруари в залата на петия етаж в сградата на Общината.
От името на Съвета на директорите на „Комекес” за предимствата на газификацията и за хода на газифицирането в Самоков и района говориха инж. Петър Георгиев, Борислав Чилингиров и Стоян Пашов. Те отговориха и подробно на поставените от граждани въпроси.
Изяснено бе, че сега мрежата за газификация покрива около 90 % от Самоков и Боровец. Газ ползват към 1230 домакинства и около 180 предприятия и учреждения. Около 92 км са дълги разпределителните газопроводи и отклонения.
Горивото е евтино, създава уют, а много силен е и екологичният ефект – годишно емисиите на въглероден диоксид се намаляват с повече от 5.5 хил. тона, наполовина по-малко са т. нар. фини прахови частици, 6 млн. лв. са икономиите за потребителите в общината. Тези предимства на синьото гориво от своя страна съдействат за развитието на туризма – един от най-важните икономически отрасли в общината, а са и предпоставка за утвърждаване на екологично чисто селско стопанство.
На срещата бе даден и конкретен пример с годишните разходи за отопление на апартамент от 80 кв. м при използване на различните видове гориво. В такъв случай отоплението с климатици би излязло 1542 лв., с дърва – 722 лв., с камина на пелети – 693 лв., а с природен газ – 617 лв.
За отопление пък на по-голям обект – от 1000 кв. м, отоплението с климатици би струвало 19 285 лв., с дърва – 9030 лв., с пелети – 8668 лв., а на газ – 6808 лв.
Дадена бе и справка за промишлен обект в Самоков с площ от 5000 кв. м. В този случай разходите са съответно 154 285 лв., 72 240 лв., 69 350 лв. и на газ – 45 507 лв.
Цената на газа за битови абонати от 1 януари т. г. е 0.069 лв./квтч. Тенденцията е цената да се запазва и дори да намалява.
С тези и други данни присъстващите се запознаха и чрез прожекция на голям екран в залата.
Програмата „Дезире” се изпълнява в нашия район от „Комекес” АД в партньорство с международния фонд „Козлодуй” и с търговски банки с офиси в Самоков. Целта е горивото на 21 век – природният газ – да се направи достъпно за всички.
Кампанията е започнала през 2016 г. и ще продължи до изчерпване на предвидените по програмата средства /осигуряващи безвъзмездно финансиране за газификация на около 20 хил. домакинства в страната/. Допълнително самоковски банки – партньори на „Комекес”, предлагат много изгодни кредитни за финансиране на вътрешни газови инсталации – до 80 % от всички разходи за газификация. През м. г. специално около 270 местни абонати са се възползвали от предимствата на програма „Дезире”.
Известно е, освен всичко друго, че газът е по-лек от въздуха и попаднал извън мрежата /тръбата/, бързо се разсейва. Освен това, както бе пояснено на дискусията, газовите уреди са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерни системи за сигурност и защита; системата позволява да се контролира енергията, като винаги се знае какво точно количество се консумира и на каква цена. Може да се регулират, да се спират и да се пускат ръчно или от разстояние газовите уреди /за отопление, готвене, подгряване на вода/ във всяко помещение и по всяко време. При използване на седмичен програматор е възможно да се поддържа желаната температура и допълнително да се намали разходът на газ в жилището или в част от помещенията с до 10 %.
Ст. Пашов допълни, че от гледна точка на сигурността уредите се проверяват всяка година. Б. Чилингиров пък напомни, че енергийна помощ може да се получи не само за отопление с ток и на дърва, но и за отопление с газ.
Ръководителите на „Комекес” декларираха, че на практика всяка точка на общината може да се захрани с газ. Дадени бяха за пример Доспей, Говедарци, Драгушиново, Злокучане и дори Хълмовете на Плана – планираното най-ново селище в нашия район.
„Комекес” е голямо богатство за общината. Дължим благодарност и на онези ръководители, които преди години са взели далновидното решение за развитие на газификацията при нас. Всички общински обекти са газифицирани. Така енергийните разходи намаляват значително, а това е плюс за данъкоплатците”, изтъкна на срещата кметът Владимир Георгиев. Той подчерта и добрата съвместна работа на Общината и фирмата. Сред присъстващите в залата бяха и заместник-кметовете Васил Сайменов и Люба Кленова, секретарят Ангелина Вангелова и други отговорни служители в Общината.
По отношение на газификацията България е последна в Европейския съюз /с едва 2 % газифициране/, но в рамките на страната Самоковска община е на едно от призовите места.
Успешно работи и метанстанцията /на изхода на града ни по пътя за София/. Вече около 500 автомобила в общината се движат с природен газ.
„Комекес” е създадено като акционерно дружество на самоковските промишлени предприятия след известна предварителна подготовка през 1991 г. През 1997 г. е завършен основният разпределителен газопровод на Самоков. В 2003 г. пък е въведен в експлоатация разпределителният газопровод за Боровец и почти всички хотели в курорта преминават на газ.
Сега към 90 % от улиците в Самоков са с газопроводна мрежа. Стремежът е до края на 2020 г. газифицирането на целия град да приключи.
Подобна дискусия се направи сега за първи път, но организаторите обещаха такива срещи да има и в бъдеще.

Тодор Попов

Leave a Reply