Новини, Политика

Нови изисквания създават в началото затруднения

В редакцията се получи оплакване от Й. Иванова, че когато поискала от кмета на Алино да й се издаде документ – удостоверение за наследници, това не могло да стане, като извинението било, че липсвали бланки. “Ние ли трябва да си носим тези бланки, за да може да ни се свърши работа”, попита ядосаната гражданка. Според нея наложило се да се вика и техническата изпълнителка в кметството, която била в отпуск, за да се напише удостоверението.
При редакционната проверка кметът Стоян Клисуранов обясни, че в момента се въвеждат нови бланки и това отначало е създало затруднения. На специален курс са получени указания за попълването им. “Целта ни е да се съобразяваме с новите изисквания и да обслужваме правилно хората”, допълни кметът.

Leave a Reply