Новини, Шарен свят

Нови “лежащи полицаи” ще има

Отговор

Във връзка с публикацията “Къде отидоха “лежащите полицаи”?” /бр. 21 от 13 март т. г./ от общинската администрация уточниха:
“Наистина пропуски при поддържането на т. нар. лежащи полицаи /нарочно направени гърбици на уличните платна за намаляване на скоростта на автомобилите/ имаме. Макар че една част от тези съоръжения бяха прибрани в базата на фирма “Бекастрой” през есента, другите останаха на улиците. Някои от тях са повредени, а останалите дори изобщо липсват. Тежката зима и материалът, който се използваше досега, са причина за това. От миналата година имаме идея за промени в това отношение, които се надяваме сега да осъществим. Опитът ни показва, че по-добре ще бъде тези съоръжения – “лежащите полицаи”, да бъдат оформени от асфалт. Точните им места ще бъдат определени съобразно утвърдената транспортна схема.”

Leave a Reply