Новини, Шарен свят

Нови мерки срещу престъпността в селата

Проблеми, свързани с опазването на общинската собственост, частното имущество на жителите на селата и със състоянието на горите бяха обсъдени на работна среща на 21 март в Самоков. Участваха ръководството на общинското кметство, кметовете и кметските наместници от района, представители на полицията и лесничействата.
Зачестили са кражбите в селата, особено в необитаемите постоянно къщи. На много места те се разбиват безогледно, ограбва се поголовно всичко, което може да се предаде за вторични суровини. Има случаи на оскверняване на гробищни паркове, откъдето се изнасят всякакви метални съоръжения. Някъде стигат дори до сваляне на мантинелите от пътища и улици. По новия път за Гуцал вече веднъж са сменени пътните знаци, а сега според запознати пак са намелели.
Зачестили са и хулиганските прояви, особено в предпочивните и почивните дни, в някои села.
От изказванията на много кметове стана ясно, че там, където има сигнално-охранителна техника и осигурено видеонаблюдение, набезите намаляват. Дадени бяха предложения да се поставят видеокамери във всички села, да се осигурят постоянни полицейски патрули, та дори отново да се сформират познатите от миналото доброволни отряди.
ВРИД началникът на Районното управление на полицията Георги Тодоров уточни, че квартални отговорници има към всички села и че от управлението винаги ще реагират на сигнали, включително и на тел. 112. Вечер има полицейски патрули, които следят за реда, вземат се и мерки за подобряване на видеонаблюдението.
Актуален е и въпросът за незаконната сеч. Кметовете поискаха справки за фирмите, спечелили търговете за сеч в гората, за да могат да следят какво става в горите край отделните села, законна ли е сечта там, опазват ли се горските пътища.
Управителят на Общинското лесничейство инж. Евгени Димитров и директорът на държавното лесничейство инж. Райчо Палакарски поеха ангажимент да информират кметовете и кметските наместници за фирмите, спечелили търгове за сеч. Заедно с представители на полицията ще бъде проверена законността на работещите гатери в общината. Дадени бяха и обещания да се определят навреме местата за сеч на дърва за отопление. Горските власти ще съдействат и за утвърждаване на ценоразпис за глобите, за охрана на горите съгласно новата наредба.
Кметът на общината Владимир Георгиев призова всички да работят активно за опазване на горите, на обществената собственост и на личното имущество на гражданите, за създаване на условия за борба с нарушителите и издаване на актове за наказания. Изрично се подчерта, че ще се дава и необходимата гласност на постиженията в борбата с престъпността.
В съвещанието участваха и зам.-кметовете на общината Васил Сайменов и Радослав Стойчев.
* * *
Материалът бе готов за печат, когато на 22 март на заседание на местния парламент бе разгледано питане на общинския съветник инж. Пламен Ангелов /”Самоковци за Самоков”/, посветено на необходимостта от вземане на мерки срещу незаконната сеч в последно време в района около Злокучане, Драгушиново и Самоков.
Кметът Владимир Георгиев отговори, че забавеното издаване на подзаконов акт, свързан с охраната на общинските гори, е причина за случаите на такава сеч. Сега наредбата е вече факт, в бюджета са предвидени средства и ще бъдат назначени около 10 горски стражари, които да се грижат за охраната на тези и други общински гори.

Leave a Reply