Здраве, Новини, Политика, Шарен свят

Нови ограничения за пушачите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за здравеопазването, с които се забранява тютюнопушенето в закрити обществени места, както и в някои открити обществени места – дворове на училища, детски ясли и градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученически общежития.
Предвижда се разпоредбите да влязат в сила от 1 юни т. г.
Със законопроекта се въвежда и забрана за продажбата на енергийни напитки на лица под 18 години, както и рекламата на тези продукти, ако тя е насочена към непълнолетните.
Законопроектът предвижда още да бъдат закрити детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК), а освидетелстването и преосвидетелстването на децата, юношите и девойките до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК с участието на специалист по детски болести.

Leave a Reply