Новини, Шарен свят

Нови правила за мобилните разговори

Част от правилата за таксуване на разговорите по мобилен телефон се променят от 1 април в изпълнение на решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Мобилните оператори вече са задължени да таксуват първоначална продължителност на разговорите от 30 секунди, а не от 60 секунди, както беше досега. Това означава, че например разговор с времетраене от 10 или 20 секунди ще се отчита и таксува като половин минута, а не като цяла.
Задължително всеки разговор ще се отчита с първоначална продължителност от 30 секунди, които ще са безплатни, а следващите секунди ще се плащат реално.
Операторите вече са и задължени лимитът за мобилен интернет да е 50 лв. и после да изключват абоната, а при 50 % от кредитния лимит са длъжни да информират клиента.
Освен това населените места, чиито телефонни кодове започват с две или три еднакви цифри, се обединяват в един регион с общ код. Така абонатите ще говорят на цената на градски разговор с останалите фиксирани номера в техния район и ще могат да запазят номера си при преместване в друго населено място в същия регион.

Leave a Reply