Новини, Шарен свят

Нови правила за поставяне на “легнали полицаи”

До средата на 2013 г. трябва да се премахнат всички изкуствени неравности по пътищата, популярни повече като “легнали полицаи”, които не могат да се приведат в състояние, изисквано от нова наредба, която е първият нормативен документ в историята на пътното строителство у нас, описващ средствата за ограничение на скоростта и изискванията към тях.
Самата наредба е съвместно дело на министерствата на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството.
Изпъкналите изкуствени напречни неравности могат да се изработват от асфалтобетон, бетон, паваж, каучук, неопрен, полиуретан или от друг строителен материал, но височината на неравността трябва да е 7,5 см, а ширината й – над 4 м.
Елементите за подобряване на безопасността на движението могат да се монтират, когато улицата преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и други обекти за масово събиране на хора, на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания, на входовете и изходите на обособени и сигнализирани жилищни зони, паркинги и гаражи, както и на участъци от улицата с голяма концентрация на автомобили.
Всички изкуствени неравности по пътищата трябва да са вписани в регистър, който да се води от собственика на пътя.
Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението трябва да се приведат в съответствие с наредбата в срок от три години, а тези, които не могат да отговорят на новите изисквания, да бъдат демонтирани най-късно до една година.

Leave a Reply