Новини, Шарен свят

Нови програми за обучение

Директорката на Бюрото по труда Венета Галева участва на 24 януари в т. нар. информационен ден на социалното министерство. Денят бе посветен на представянето на две нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 70 млн. лв.
По първата схема ще се предоставят услуги на заети в малки, средни и големи предприятия с цел да допринесат за повишаване на производителността на труда и за създаване на условия за устойчиво развитие. По това “перо” са отделени общо в рамките на страната 34 млн. лв. Крайният срок за подаване на документи е 31 май 2012 г. Кандидати, както поясни на 25 януари г-жа Галева, могат да бъдат и работодатели, и обучаващи организации.
Другата схема е под надслов “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта за регистрирани в бюрата по труда безработни лица”. Включените в това начинание ще придобиват професионална квалификация или ще повишават своята квалификация, като се предвижда да имат и тримесечен производствен стаж. С предимство за включване ще се ползват младежи до 29 години, хора с увреждания и т. нар. не активни лица /такива, които не са търсели съдействие от бюрата по труда/.
Кандидати по тази схема могат да бъдат работодатели, обучаващи организации и социални партньори. Те имат възможност за първи път да кандидатстват електронно чрез информационната система за управление на средства от Европейския съюз. Стойността на втората схема възлиза на 36 млн. лв.
Пълният комплект документи за кандидатстване и по двете схеми може да се намери в интернет страницата на Агенцията по заетостта. Документите на кандидатите ще се приемат в областните бюра по труда /за София област – в “Изток”, “Възраждане”, “Сердика” и “Люлин” в столицата/.

Leave a Reply