Новини, Шарен свят

Нови пътни знаци обозначават навлизането в Софийска област

Пътни знаци вече обозначават началото на Софийска област. Това става за първи път от териториално-административното обособяване на нашия регион. Табелите са поставени на границите на областта със съседните териториално-административни единици. Инициативата е на областния управител Илиан Тодоров и цели изграждането на собствен облик на областта и превръщането й в образцово място за инвестиции и социално-икономически живот.

Leave a Reply