Новини, Шарен свят

Нови работни места

Заявките на работодатели за три работни места за хора с увреждания и по едно място за стажуване и за майка с дете до 3 години бяха одобрени на заседанието на 18 април на местния Съвет за сътрудничество. Директорката на Бюрото по труда Венета Галева поясни, че предстои да се подпишат договори с кандидатите.
Г-жа Галева допълни, че от 18 до 24 април се обявява процедура за нови кандидатури от работодатели за останалите неизползвани в Бюрото по труда средства.

Leave a Reply