Нови работни места

В заседанието си на 14 август Съветът за сътрудничество одобри сключването на договори с работодатели по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни.
ЕТ „Стани-П-Биляна Спасова-Рименова” добива право да сключи договор за чистач-хигиенист, а ”КТ Консулт – Катя Гергинова” ЕООД – за счетоводител.
Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” пък ще сключи договор с 10 души – работници по поддръжка.
В резервния списък са включени „Ястребец-ко 2017” ЕООД и читалище „Рила” в Долна баня, които биха наели евентуално съответно общ работник и двама работници по поддръжката на сгради.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*