Други, Новини, Спорт

Нови спортни площадки ще има в „Самоково” и в НУ „Д-р Петър Берон”

През тази година ще бъде изцяло обновена спортната площадка при бл. 19 в кв. „Самоково”. Вместо остарелия и прояден асфалт там ще бъде поставена нова модерна настилка, която възпрепятства плъзгането, омекотява удара при евентуално падане, трудно се руши /ако на нея се играе със спортни обувки/ и не се влияе от метеорологичните условия.
На площадката ще могат да се упражняват няколко вида спорт. Ще бъде ремонтирана и оградата, за да се осигури безопасността на спортуващите. Съоръженията ще бъдат закупени от Общината допълнително. Районът около площадката ще бъде благоустроен, като там се оформи и паркинг.
Другата спортна площадка ще бъде в двора на НУ „Д-р Петър Берон“. Средства за изграждането й осигурява самото училище.
Общината сключи вече договор с фирма „Джерамис Интернешанъл“, която спечели обществената поръчка за поставяне на настилки на новите спортни площадки.

Leave a Reply