Новини, Шарен свят

Нови чешми и тоалетни в гробищния парк на Ридо

През последните месеци с общински средства са извършени подобрения в гробищния парк „Ридо”. Самият парк е разширен поради изчерпания му капацитет. Издигната е подпорна стена, която закрива гробището от останалата част на крайградския парк. Направена е ограда и са оформени алеи.
Изградени са и нова чешма и тоалетни. От общинската администрация уточниха на 12 септември, че са направени изводи за още две чешми, които ще бъдат изградени по продължението на подпорната стена.
Обновена е входната порта на гробищния парк. Монтирани са и нови табла за некролози.
Приключва и строителството на Дом на покойника, което се извършва от специалисти и работници от фирма „Пластимо”.

Leave a Reply