Новини, Образование

Новости през новата учебна година

В Правец на 12 септември се състоя традиционното септемврийско съвещание на директорите на училища и детски заведения в Софийска област, ръководено от Христо Андреев, началник на Регионалния инспекторат по образование. Участваха и експертите в инспектората. Нови експерти има по математика, професионално образование, природни науки, квалификация на педагогическите кадри.
През новата учебна година отпада воденето на часовете на учителите в материална книга, взетият час се записва в съответния дневник. Ученическите книжки /бележниците/ ще бъдат със специален защитен знак. Ще има промени и в документите на професионалните училища.
Строго ще се контролира обхватът на деца и ученици, отчитането на движението им между училища и детски заведения, навременното уведомяване на инспектората и общините, записването на т. нар. мъртви души.
От следващата учебна година министерството спира да работи по програмата за училищни автобуси. Превозът ще се извършва по транспортна схема или със специализиран транспорт.
Основният документ за училищата – „Образец 1”, и за детските градини – „Образец 2”, тази година ще се заверяват само в електронен вариант. Общината ще заверява с електронен подпис на кмета. Срокът за заверяване на образците е до 27 септември.

Жулияна Костова
главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Самоков

Leave a Reply